Expats

Nederland en engineers

Nederland kampt met een disbalans op demografisch gebied. Het gevolg hiervan is een hoge uitstroom van gepensioneerden en een verlaagde instroom van starters in een technische richting. Daarnaast zijn technische studies minder populair geworden door het brede aanbod aan andere opleidingen. Deze combinatie heeft als gevolg dat er engineers in alle branches tekort zijn en dit aantal blijft stijgen. Om een bijdrage aan de oplossing van dit probleem te bieden werven wij ook engineers van binnen en buiten de Europese Unie.

Tailorminds en engineers

In 2011 hebben wij onze eerste expat vanuit Zweden aangetrokken. In 2014 hebben wij de status als erkend referent (sponsor) bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) verkregen. Hierna hebben wij de eerste kennismigrant vanuit India aangetrokken. Sindsdien zijn er velen gevolgd.

Waar wij tijdens een eerste kennismaking naar op zoek gaan, is de motivatie achter een migratiewens. Wij snappen dat het een grote verandering is om familie, vrienden en een cultuur achter te laten. Om die reden is het zowel voor jou als voor ons van groot belang goed te begrijpen wat jou beweegt.

Transparant en eerlijk

In Nederland kennen wij een uitdrukking; het gras lijkt bij de buren altijd groener. Wat wij niet willen, is jou lokken of verleiden met mooie voorwaarden. Met een transparant en eerlijk beeld denken we jou het beste te kunnen helpen om de voorgenomen stap te zetten. Denk hierbij aan informatie over de Nederlandse arbeidsmarkt, alle bijbehorende arbeidsvoorwaarden en onze cultuur.

Om financieel inzicht te geven, maken wij voor jou een discretionary income. In dit document wordt er een indicatie gegeven van wat een gemiddeld Nederlands huishouden per maand kwijt is aan noodzakelijke lasten en wat iemand op basis van salarisindicatie per maand netto overhoudt. Hierdoor ontstaat een goed vergelijk tussen de huidige situatie en de eventuele toekomstige situatie.

Integration booklet

Dit overzicht geeft inzicht in de cost of living, de verwachte bruto/netto verhouding* en de secundaire arbeidsvoorwaarden. Om je op weg te helpen in de Nederlandse cultuur hebben wij aanvullend een integration booklet gemaakt.

Aan veel zaken kunnen wij een voorspellende waarde toekennen. Heimwee is iets wat niet te voorspellen is. Zo is een familie nooit te vervangen. Daar waar sprake is van een gezin is hereniging vanzelfsprekend. Zo nemen wij desgewenst partner en minderjarige kinderen mee in de visaprocedure.

*afhankelijk van de toekenning van een 30% regeling.

Wanneer mogen wij jou ophalen van de luchthaven?

Ben jij een kennismigrant werkzaam in engineering en zou jij graag de opties verkennen om naar Nederland te komen?

Zie onderstaand de link naar onze vacatures en een overzicht van landen waar tot op heden alle expats vandaan zijn gekomen.

mapchart tailorminds 2021