Succesvolle verkorte NEN-Audit

Afgelopen donderdag doorliepen we opnieuw met succes de halfjaarlijkse audit welke werd uitgevoerd door Normec. Het is een vrijwillige keuze van TailorMinds om dit te doen. Graag vertellen we je meer over het keurmerk, het nut en waarom we dit doen.

Keurmerk

Het keurmerk van Stichting Normering Arbeid (SNA) is ontwikkeld voor de uitzendsector en aannemers van werk om de risico’s voor inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Op basis van de huidige wetgeving lopen inlenende partijen het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die door uitleners of (onder) aannemer niet zijn voldaan.

De waarde

Bedrijven met dit keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt. Wat er gecontroleerd word staat beschreven in de NEN4400 norm. Ook werknemers profiteren hiervan. Ingezetenen weten vaak hun weg wel in eigen land, maar als je van buiten Nederland hier komt werken weet je dit nog niet. De Belastingdienst verteld op haar website over het keurmerk dat de bij het keurmerk aangesloten ondernemers hun (personeels)administratie op orde hebben, de belastingen en premies op tijd betalen én dat de via hen ingehuurde medewerkers gerechtigd zijn om in Nederland arbeid te verrichten.

Het waarom

Als je bovenstaande leest vraag je je misschien af waarom niet alle uitzenders en detacheerders zich vrijwillig aansluiten bij een dergelijk keurmerk. In de markt horen we helaas nog steeds berichten van branchegenoten die het niet zo nauw nemen met de regels. TailorMinds is niet de beste leerling uit de klas. Wel staan we voor het opvolgen van een duidelijke norm die opdrachtgevers en medewerkers serieus neemt waar het gaat om de geldende wet- en regelgeving.

Meer weten

Wil je hier meer over weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!