Antidiscriminatie in onze kwartaalmeeting

Eens per kwartaal nemen we bij TailorMinds de gelegenheid om terug te kijken op het kwartaal dat voorbij ging en vooruit te blikken op wat we de komende drie maanden verwachten. In normale omstandigheden zochten we dan een inspirerende plek op. Afgelopen vrijdag was de locatie het online platform Teams. Inmiddels zijn we hier aardig aan gewend, hoewel dat elkaar live ontmoeten nooit overtreft.

Serious Game

Aan het einde van het middagprogramma speelden we met elkaar de “Serious Game – Omgaan met discriminerende verzoeken”. Deze quiz is ontwikkeld door NBBU en helpt om nog beter inzicht te krijgen in wat een discriminerend verzoek is en wat niet.

Bij TailorMinds waren en zijn we er van overtuigd dat we op geen enkele manier discrimineren. Mede omdat we in de afgelopen jaren meer dan 22 nationaliteiten naar een mooie nieuwe werkplek hebben mogen begeleiden. Toch ligt de werkelijkheid nog wat breder. Omdat het woord discriminatie ook wel als containerbegrip ervaren wordt, is het goed om te toetsen waar het nu echt over gaat. Met elkaar hebben we online de 25 vragen uit de Serious Game die ons voorgeschoteld werden goed doorgenomen.

Bewustwording

We gingen enthousiast aan de slag met als doel een 100% score te halen. Bij de vragen moesten we beoordelen of hier sprake was van een discriminerend verzoek van de opdrachtgever of niet. Het merendeel van de vragen waren “open deur” vragen. Bij een paar vragen was het lastig en hebben we echt wel even gediscussieerd omdat de vraagstelling meerdere invalshoeken bood. Hierdoor was het wegen wat nu doorslaggevend is moeilijker te bepalen.

Uiteindelijk hadden we drie van de 25 vragen fout en kregen we via de mail een heus certificaat. De twee belangrijkste lessen uit deze game (misschien zijn er meer, maar deze nemen we in ieder geval mee) zijn. Een discriminerend verzoek kan ontstaan uit onwetendheid, hierdoor is het altijd goed eerst de dialoog met de opdrachtgever aan te gaan. De tweede is dat wij als bemiddelaar deel uit maken van een keten. Wij kunnen een discriminerend verzoek “ontmantelen” waardoor het niet verder de markt op komt.

Wijdere blik

Heeft u een capaciteitsvraag die u al langere tijd niet vervuld krijgt? Met een goed netwerk in de (internationale) wereld van ingenieurs zowel in Nederland als daarbuiten kunnen wij u mogelijk van dienst zijn. Neem gerust contact met ons op.