Een goede start voor Paul

In het najaar van 2021 kwamen we voor het eerst in contact met Paul. Een professional die als zelfstandige werkt. Zijn specialisatie is daar waar IT, Validatie en Project Management in de farmaceutische industrie bij elkaar komen. Op dat moment hadden we geen uitdagende mogelijkheid die paste bij zijn kennis en ervaring.

In contact gebleven

Als we in het verleden een goed gesprek gevoerd hebben met professionals dan houden we graag contact. We benaderen hen bij nieuwe capaciteitsvragen wanneer ze aangegeven hebben beschikbaar te zijn. Paul bleek net een project bij een andere opdrachtgever af te ronden en interesse te hebben in het voorgestelde project.

Goed werk

Een goede samenwerking staat of valt met het leveren van kwalitatief goed werk. Dit biedt tevens de mogelijkheid om op een ander moment opnieuw samen te werken. In dit geval ging dit ook op voor Paul, omdat hij in het verleden voor deze opdrachtgever al eens met succes invulling had gegeven aan een project. Hierna ging het vrij snel, een hernieuwde kennismaking en een paar goede gesprekken volgden. Nadat er ook afstemming kwam over het ideale werkurenpatroon en de voorwaarden was de overeenstemming een feit. Op korte termijn zullen de werkzaamheden starten, we wensen Paul hierbij veel succes!

Geïnteresseerd in samenwerking als zelfstandige

TailorMinds werkt graag samen met zelfstandigen. Wij zijn er van overtuigd ook voor zelfstandigen een meerwaarde te kunnen bieden in het vinden van een passende uitdaging en begeleiding tijdens de projecten. Hoe we dit doen kan je lezen op: https://tailorminds.com/freelancers/

Ben je zelfstandige, engineer of project manager actief in food of pharma en op zoek naar een volgende opdracht? Neem dan contact met ons op.