Partnervisum

Binnenkort kan een kennismigrant zijn partner verwelkomen in Nederland. Sommige kennismigranten komen direct met het gezin terwijl andere er voor kiezen om vooruit te gaan om te starten met werken en alvast wat zaken in Nederland te regelen. Wat zijn de voorwaarden om visa te regelen voor de partner of gezin en hoe verloopt dit proces?

Definitie gezin

Belangrijk is het uit te gaan van de definitie van het woord “gezin”. De immigratiedienst (IND) geeft een visum aan het gezin vrij, als er kan worden aangetoond dat het gezin bij de kennismigrant hoort. Als er sprake is van een huwelijk kan dit worden bewezen met behulp van geboorte- en huwelijksakte. Indien er geen huwelijk is, is het mogelijk om via een andere weg aan te tonen dat er sprake is van een exclusieve relatie.

Met betrekking tot de kinderen, deze kunnen tot 18 jaar mee worden genomen in deze procedures. Indien er kinderen ouder dan 18 zijn, dan moet er worden aangetoond dat een volwassen kind zo goed als volledig afhankelijk is van de ouder(s). Tot slot is het voor samengestelde gezinnen belangrijk dat er formele instemming is van de biologische ouder(s) om de kinderen te laten emigreren.

Het proces

Zodra de IND de goedkeuring heeft gegeven voor zowel de kennismigrant als het gezin, doorloopt het gezin hetzelfde proces als de kennismigrant. Dit betekent bijvoorbeeld een afspraak maken bij de ambassade om de MVV op te halen alsook het ophalen van de verblijfsvergunning bij de IND in Nederland na aankomst.

Eenmaal in het bezit van de verblijfsvergunningen, is daarmee het proces afgerond. Voor de partner is de verblijfsvergunning tevens ook een werkvisum. Op de achterkant staat vermeld ‘arbeid vrij toegestaan’ wat betekent dat de partner los staat van de IND-voorwaarden zoals het voldoen aan een normsalaris en alleen mogen werken voor of via een erkend referent.

Afhankelijkheid

Belangrijk om te vermelden is dat het gezin wel afhankelijk is van de kennismigrant. Mocht de relatie met de kennismigrant en zijn of haar gezin eindigen, dan kan het betekenen dat het gezin terug moet naar land van herkomst. Daarom bespreken we dit in informatieve zin met zowel de kennismigrant als partner bij het tekenen van de arbeidsovereenkomst.

De afhankelijkheid kan stoppen na vijf jaar in Nederland te hebben gewoond. Zowel de kennismigrant als het gezin kan een aanvraag indienen voor een Nederlands paspoort of een permanente verblijfsvergunning. Voor beide moet wel een inburgeringscursus worden gedaan.

Meer informatie

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden die TailorMinds voor jou kan hebben als toekomstige kennismigrant? Neem gerust contact met ons op. Voor de gedetailleerde artikelen verwijzen we je graag naar de website van de IND.