Taart voor onze collega’s!

Voor de meesten van ons is 2020 een jaar dat anders loopt dan verwacht. Zowel in werk- als privésfeer kunnen we elkaar niet zo veel zien als dat we zouden willen. Helaas is de werkelijkheid dat we voorlopig nog steeds rekening moeten houden met het Covid virus.

Alvast terugblikken op 2020

Ook al is dit jaar nog niet voorbij, toch vinden we het bij TailorMinds goed om voor nu even terug te blikken op het afgelopen jaar. Dit omdat we een bijzonder moment hebben te delen. In het begin van 2020 startte TailorMinds met een kleine 25 projecten, waarop onze collega’s werkzaam zijn bij klanten. Toen eenmaal de lockdown een feit werd, nam dit aantal met een snelle vaart af, naar een historisch dieptepunt.

Waarom een traktatie?

Toch wordt er vandaag bij alle TailorMinds collega’s een heerlijke taart bezorgd. Waarom? Wij zijn er namelijk, ondanks deze vreemde tijden, in geslaagd om in de afgelopen maanden onze vorige maximale projectenstand uit 2019 ruim te overtreffen. Het lijkt er op dit moment op dat de kansen om verder te groeien niet voorbij zijn.

We vinden dit een goed moment om bij stil te staan, en daar hoort een traktatie bij.

Maison Kelder, bedankt voor het bezorgen! Dat de taart zelf heel lekker is, en in de regio Den Haag zelfs een begrip is, zal wel blijken.