Update 30%-regeling

Veel van de toekomstige collega’s van TailorMinds komen in aanmerking voor de 30%-regeling, een tijdelijke regeling met een tijdelijk netto voordeel. Sinds begin dit jaar is de regeling gewijzigd wat voor nieuwe collega’s die dit jaar en in de toekomst beginnen impact heeft. Een korte update.

De regeling

Voor werknemers van wie de expertise op de Nederlandse arbeidsmarkt mist en die geworven worden van buiten Nederland, kan middels een aanvraag voor de 30% regeling bij de Belastingdienst een beschikking worden aangevraagd. Deze beschikking geeft het recht om tot maximaal 30% van het bruto-inkomen vanaf een bepaald normbedrag vrij te stellen van belasting. Hierdoor is het netto-inkomen in deze bepaalde periode hoger. In de media is in het voorbije jaar veel te doen geweest over de regeling omdat deze oneerlijk zou zijn. Vanaf begin dit jaar is de regeling versobert waardoor het voordeel al na 20 maanden afgebouwd moet worden in plaats van 60 maanden.

Verschil in kosten

Een nieuwe collega die vanuit het buitenland emigreert naar Nederland om hier een baan en bestaan op te bouwen, heeft zowel extra initiële als terugkerende kosten die de gemiddelde Nederlandse werknemer niet heeft. Denk hierbij aan duurdere huisvesting, meer kosten voor vliegtickets voor familiebezoek, taalscholing, verhuizing van huisraad en dergelijke. Lang niet elke werkgever is in staat de totale kosten te vergoeden. Het extra netto voordeel is op dat moment gewenst en vaak nodig

Ook zien we in de media vaak het frame van oneerlijkheid op deze regeling wat volgens ons te zwaar is aangezet. Ook oorzaak en gevolg van hoge huurprijzen wordt vaak verbonden aan deze regeling waar het de vraag is of dit geen kip-ei-discussie is.

Concurrentiepositie Nederland

Hoe het ook is, het is niet verwonderlijk dat diverse grote bedrijven alarm slaan bij de recente versobering van de regeling. Dit beïnvloedt de concurrentiepositie van ons land en zorgt er misschien voor dat bedrijven ervoor kiezen om (deels) naar het buitenland te vertrekken. Vanuit ons perspectief zien we vanaf jaarsalarissen hoger dan € 90.000 bruto het voordeel dusdanig groot dat er meer voordeel is dan alleen het verschil in extra kosten die gemaakt worden. Als de bedrijven in Nederland die hier hinder van ondervinden of gaan ondervinden dit aanhangig maken bij de overheid dan kan een toekomstig verzwakking van de concurrentiepositie nog afgewend worden.

Werken bij TailorMinds

TailorMinds heeft verregaande expertise op het gebied van kennismigratie én is actief binnen de life science-industrie, food en chemie. We helpen onze opdrachtgevers aan ingenieurs met achtergronden in Chemische Technologie, Werktuigbouw en Electrotechniek. Dit doen we door nagenoeg volledige emigraties te verzorgen. Ben je geïnteresseerd om hier meer over te weten, neem gerust contact met ons op.