Visa voor het gezin

Recentelijk mocht weer een kennismigrant zijn partner verwelkomen in Nederland. Sommige kennismigranten komen direct met het gezin terwijl anderen er voor kiezen om als soort vooruitgestuurde pion de zaken in Nederland te regelen. Wat zijn de voorwaarden om visa te regelen voor het gezin en hoe verloopt verder het proces?

Definitie gezin

Allereerst de definitie van het woord gezin in deze context. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) geeft een visum aan het gezin vrij, indien er kan worden aangetoond dat het gezin bij de kennismigrant hoort. Dit kan worden bewezen middels de geboortecertificaten en de huwelijksakte. Indien er geen sprake is van een huwelijk, is het mogelijk om via een andere procedure aan te tonen dat er sprake is van een exclusieve en duurzame relatie.

Met betrekking tot de kinderen, deze kunnen tot 18 jaar worden meegenomen in deze procedures. Indien er kinderen ouder zijn, dan moet er worden aangetoond dat een volwassen kind grotendeels afhankelijk is van de ouders. Tot slot is het voor samengestelde gezinnen belangrijk dat er formele instemming is van de achterblijvende biologische ouder(s) om de kinderen te laten emigreren.

Het proces

Zodra de IND de goedkeuring heeft gegeven voor zowel de kennismigrant als het gezin, doorloopt het gezin hetzelfde proces als de kennismigrant. Dit betekent bijvoorbeeld afspraak maken bij de ambassade om de MVV op te halen en het ophalen van hun verblijfsvergunning bij de IND in Nederland.

Eenmaal in het bezit van de verblijfsvergunningen, is daarmee het proces afgerond. Voor de partner is de verblijfsvergunning tevens ook een werkvisum. Op de achterkant staat vermeld ‘vrij van werk’ wat betekent dat de partner los staat van de IND-voorwaarden zoals een normsalaris en werken voor een erkend referent.

Afhankelijkheid

Belangrijk om te vermelden is dat het gezin wel afhankelijk is van de kennismigrant. Het is een situatie die hopelijk niet voorkomt, maar niemand heeft een glazenbol. Mochten de kennismigrant en zijn gezin scheiden, dan kan het betekenen dat het gezin terug moet naar land van herkomst. Daarom bespreken wij zowel met de kennismigrant als de partner de te nemen stappen indien er arbeidsovereenkomst wordt getekend.

De afhankelijkheid kan stoppen na vijf jaar in Nederland te hebben gewoond. Zowel de kennismigrant als het gezin kan een aanvraag indienen voor een Nederlands paspoort of een permanente verblijfsvergunning. Voor beide moet wel een inburgeringscursus worden afgelegd en een taalexamen behalen.

Meer informatie

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden die TailorMinds voor jou kan hebben als toekomstige kennismigrant? Neem gerust contact met ons op. Voor de gedetailleerde artikelen verwijzen we je graag naar de website van de IND.