NBBU-cao 2022

Nieuwe NBBU-cao

Bij TailorMinds vinden we het belangrijk dat onze consultants zowel op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in de markt als op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Per 1 januari 2022 zal er een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao) ingaan vanuit onze branchevereniging NBBU. Dit was onder andere de aanleiding voor onze consultant Bas de cursus nieuwe NBBU-cao 2022 te laten volgen bij de NBBU.

NBBU

Door ons lidmaatschap met de NBBU volgen wij deze collectieve arbeidsovereenkomst met betrekking tot arbeidsvoorwaarden en wijkt TailorMinds op een aantal punten positief af. Dit houdt in dat wanneer een opdrachtgever zelf een cao volgt, we de salarisnormen van de opdrachtgever volgen. Wat voor onze medewerkers gelijke beloning tot gevolg heeft.

Ook met opdrachtgevers die geen cao volgt, toetsen we zaken rond arbeidsvoorwaarden. Omdat TailorMinds reeds op een aantal voorwaarden positief afwijkt zal de nieuwe NBBU-cao voor ons niet veel veranderingen met zich meebrengen.

Wijzigingen

Er zijn veel veranderingen, om deze te weten te komen kan het beste de communicatie die de NBBU over dit onderwerp te volgen. De veranderingen die in ons deelgebied naar verwachting zullen voorkomen zijn:

  • Thuiswerkvergoedingen;
  • Hulpmiddelen;
  • Verduidelijking en verbreding pensioengrondslag;

Daar waar onze opdrachtgevers deel uitmaken van een cao zal er ook impact zijn op eenmalige uitkeringen en eindejaarsuitkeringen (vanaf eind 2023) zoals bijvoorbeeld een dertiende maand.

Op korte termijn zal de tekst van de nieuwe cao te downloaden zijn op de website van de NBBU, als je de NBBU app gebruikt zal deze tekst daar te vinden zijn.

Vakmanschap

Naast periodieke vakinhoudelijke trainingen en cursussen bij onze relaties en Thomas International International. TailorMinds heeft de goede gewoonte tevens gebruik te maken van het cursusaanbod van de NBBU. Al onze consultants zijn daar waar van toepassing gecertifieerd en daar waar nodig specifiek getraind. Op het gebied van contracten, cao-afspraken, IND-processen en welke arbeidsvoorwaarden daarbij horen. Hierdoor zijn we een volwaardig gesprekspartner voor professionals en relaties.

Geïnteresseerd?

Geïnteresseerd om in gesprek te komen voor rollen als consultant of professional? Bekijk onze vacaturepagina en wellicht staat er een interessante vacature voor jou online. Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op.