Succesvolle NEN Audit

Vandaag hebben we bij TailorMinds (op gepaste afstand) bezoek gehad van een auditor van Normec. Opnieuw heeft TailorMinds met succes deze NEN4400 halfjaarlijkse audit doorlopen.

Voor opdrachtgevers

Normec is een van de partijen die namens Stichting Normering Arbeid (SNA) die NEN4400 audits afneemt. Het certificaat wat verkregen wordt na een succesvolle audit van de NEN4400 norm biedt opdrachtgevers de zekerheid dat wij aan alle verplichte afdrachten naar de overheid voldoen en dat opdrachtgevers die met ons handelen gevrijwaard zijn van risico’s als gevolg van de wet ketenaansprakelijkheid.

Voor onze medewerkers

Wat minder vaak benoemd wordt, maar een positief gevolg is, is dat ook werknemers hiervan profiteren. Geen enkel bedrijf is perfect, soms wordt een onbedoelde fout naar boven gehaald. Een dergelijke fout wordt direct gecorrigeerd wat meestal in het voordeel van onze werknemer is.

Voor onszelf

Een audit houdt ons scherp op onze processen en de opvolging ervan, verder helpen audits ons om zowel bij te blijven in de actuele regelgeving als ook onze processen te verbeteren. Een klassieke win-win-win situatie.

Ben je zelf een opdrachtgever?

Wil je hier meer over weten, of ben je een opdrachtgever en nieuwsgierig of we iets voor elkaar kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!