stage

Succes met je tweede stage Roy

Na de eerste goede stageperiode zal Roy (links voor in de foto) ook zijn tweede stage bij TailorMinds lopen. Deze keer zal de focus liggen op marketing en HR. De eerder opgedane stage-ervaring en de theorie van de Hogeschool kan zo in de praktijk worden gebracht. De opleiding van Roy is een brede generalistische opleiding waardoor een opvolgende leerperiode toch nieuwe invalshoeken kan bieden.

Stage nummer 2

Het doel van de eerste stage was het werkproces, wat eerst niet op papier aanwezig was, te verbeteren en deels te beschrijven. De tweede stage is medio oktober van start gegaan en Roy ondersteunt TailorMinds de komende drie maanden voor twee dagen per week. Daarin gaat hij meer de diepte in dan vorige periode op het gebied van marketing en HR en moet hij zelfstandiger te werk gaan.

Marketing & HR

Deze stage is een mix tussen marketing en HR. Hij leert hoe de marketinganalyse werkt en hij woont veel gesprekken bij tussen medewerkers en de consultants. Deze foto is genomen tijdens een bezoek aan twee werknemers. Uiteindelijk is het doel dat hij ook zelfstandig gesprekken gaat voeren. In overleg is er tot een interessante opdracht gekomen, namelijk een interne analyse, waarbij hij de interne organisatie onder de loep neemt. Door de werkzaamheden van de consultants te meten en te bestuderen zal hij adviseren of het zinvol is om iemand intern aan te nemen met een aanvullend takenpakket ten opzichte van de consultants. Deze werknemer gaat werk uit handen nemen van de consultants. Door de groei van TailorMinds zien we dat er veel taken zijn die minder goed thuishoren bij de consultants. Denk hierbij aan het voorbereiden van cv’s, vertalen van pitches, organiseren van evenementen en bijkomende administratieve taken. Wij hopen dat de analyse van Roy ons breder inzicht geeft op dit vraagstuk. Roy is één dag bezig met marketing en HR en één dag met de bedrijfsopdracht.

Succes, once again

De komende drie maanden zal Roy voornamelijk fysiek aanwezig zijn bij TailorMinds en zal hij bij sommige gesprekken aanwezig zijn om zelf vragen te stellen om hiermee ervaring op te doen. We wensen Roy veel succes bij het uitvoeren van deze opdracht. Als jullie vragen hebben aan Roy kom gerust eens langs op donderdag of vrijdag! Dit is tevens een mooie gelegenheid om ons nieuwe pand te bekijken. Neem daarvoor contact met ons op.